Varmt välkommen!

Eftersom du har hittat hit så är du säkert nyfiken på vilka vi är. Först vill vi välkomna dig till ett steg närmare naturen och vi hoppas att du ska känna dig välkommen att följa med oss på resan mot en hållbar värld. 

Biodlingen blev verklighet när vi bestämde oss för att engagera oss i miljöfrågor istället för att bara bidra ekomoniskt. Vi arbetar även som optiker på heltid och vår högsta önskan är att kunna arbeta med biodlingen på heltid i framtiden.

Känslan av att kunna bidra till positiva förändringar för vår biologiska mångfald är det som driver oss framåt i både med- och motvind. Tillsammans med våra bin arbetar vi hårt för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på en ren produkt med ett tydligt ursprung. Det ska inte finnas några konstigheter, bara ren honung direkt från naturen.

-We talk with action-

VISION

Vår vision är att kraftigt kunna minska importen av honung och på sikt även kunna bidra till till en hälsomedveten och hållbar livsstil som gynnar naturen. Vi tror starkt på att vi tillsammans kan medvetet göra små men långsiktiga och hållbara val i vår vardag, som i sin tur genererar stora positiva förändringar för naturen och samhället.

MISSION

Vi tycker verkligen att honung är en fantastisk produkt och därför är det märkligt att det importeras så stor mängd honung. Med tanke på att honung och olivolja är ledande inom livsmedelsbedrägeri, borde det vara självklart att välja svensk honung med tydligt ursprung. Men så lätt är det ju inte.

Vi har en hög standard i Sverige som ekar högt i övriga världen som ett av de ledande länderna inom biologisk mångfald och miljöfrågor. För att kunna hålla vår standard gäller det att vi gör rätt val för oss och naturen, men då måste priset också vara tilltalande för att vi ska kunna välja rätt produkt när vi handlar.

Därför är vårt uppdrag att sprida kunskap om vad det innebär att köpa en burk honung och erbjuda konkurrenskraftiga priser, som gör att våra konsumenter väljer svenska ursprungsspecifika produkter och inte importerade. Vi är redo att ta risken och göra jobbet, eftersom vi tror på att små men rätta steg framåt skapar ringar på vattnet för en hållbar framtid.

 

BISAMHÄLLET & HONUNGEN

Bisamhället består av en drottning, arbetsbin (hona), drönare (hane). Den fullständiga tiden från ägg till fullständigt bi blir för drottningen ca 16 dygn, för arbetsbiet 21 dygn och för drönaren 24 dygn.

Drottningen är den enda honliga individ som är fullständigt könsutvecklad i bisamhället. En drottning är aktiv mellan 2-3 år och sägs kunna lägga upp till 3000 ägg per dygn. Med hjälp av doftämnen styr drottningen livet i bisamhället och när arbetsbina putsar, matar och vårdar henne förs doftämnen över till bina och sprids vidare i samhället. Drottningen parar sig endast en gång i livet med samhällets drönare.

Arbetsbina är också honor, men pga av en mindre näringsrik föda under uppväxten, är deras könsorgan inte fullt utvecklade. Nyfödda ungbin saknar flygförmåga och först efter ca 3 veckor är t.ex. giftkörteln fullt utvecklad. Arbetsbiets liv delas in i olika perioder beroende på dess ålder och vilken årstid de föds. På sommaren börjar de med cellputsning, matning av larver, packning av pollen, vaxbygge, renhållning av kupan, mottagning och behandling av nektar, värmereglering av samhället och vakttjänst vid flustret. När de blir äldre uttökas arbetsuppgifterna till att samla in bl.a. nektar, pollen, vatten och propolis.

Drönaren saknar gadd och har inga möjligheter att försvara sig. Hans huvuduppgift är att säkerställa ungdrottningarnas parning. De drönare som lyckas para sig med en drottning får dessvärre plikta med sitt liv. På hösten motas de våldsamt ut av arbetsbina då de ej får plats i kupan under vintern. En drönare kan dofta en brunstig drottning på flera kilometers avstånd.

Ett bisamhälle kan bestå av 60 000-80 000 individer, som samverkar på ett fantastiskt sätt för hela samhällets expansion och fortlevnad. När våren startar är bisamhället som svagast, vid midsommar når biantalet sin kulmen och närmare vintern minskas antalet bin igen för att gå i vinterklot.

Honungens lukt, smak och färg beror på vilka blommor som bina har hämtat nektar från. Kemiskt sett innehåller honung ca 75% sockerarter och ca 20% vatten. Huvuddelen av sockret är de enkla sockerarterna druvsocker och fruktsocker. Svensk honung är i regel fast till konsistensen eftersom våra blommors nektar innehåller relativt mycket druvsocker. Förutom vatten och socker finns enzymer, mineralämnen, aminosyror, spårämnen, vitaminer, aromatiska ämnen, antiseptiska och antiinflammatoriska ämnen m.m.i honung. Svullnad, ökad temperatur och lokal smärta minskar. Honung främjar tillväxten av fibroblaster och sår läker jämnare vilket skapar mindre ärrbildning.

Honung från oss på Melevo är antingen rå eller kallrörd. Råhonung hanteras skonsamt och slungas under 35°C vilket motsvarar högst temperatur i en bikupa och därmed bibehålls många nyttoämnen som beksrivs ovan. Råhonung kristalliseras relativt snabbt i Sverige vilket menas med att det skapas stora kristaller i honungen som liknar en sockrig konsistens. Denna process tar olika lång tid beroende på hur mycket druvsocker honungen innehåller, och druvsockrets mängd beror på vilken blomma bina har besökt. Kristalliseringen kan ske från 2 veckor upp till 24 veckor. Kallrörd honung skapas genom att ta redan kallrörd honung och blanda med råhonung. Detta skapar en kristalliseringsreaktion samtidigt som honungen rörs om till en finkristallin konsistens. På detta sätt förlängs livslängden till flera år istället för 2 veckor och honungen förblir len och krämig. Konsistensen är viktig för oss och vi eftersträvar högsta möjliga kvalité i vår biodling.

Vi skördar en gång vid midsommar då rapsen har blommat över vilket ger den ljusa och nästan vita honungsfärgen. Den lätta sötman och extra krämiga konsistensen är en favorit hos många. Nästa skörd sker vid sensommaren då bina har hämtat nektar från omkringliggande natur vilket ger en blandning av många olika pollen- och nektarkällor. Honungen från denna skörd brukar ha en mörkare ton och vara sötare än den vitare försommarhonungen. Att söta sitt te med sensommarhonung är svårslaget och det är även en fantastisk ingrediens till höstens huskurer.