DET RÄTTA STEGET FRAMÅT

I skrämmande takt försvinner jordens insekter, småkrypen vi faktiskt inte kan leva utan. Honungsbiet och våra vilda pollinatörer är några av våra viktigaste nyttodjur som genom pollinering bidrar till att vi både får mat, blomstrande natur och trädgårdar. Så vi har all anledning att värna om våra små håriga vänner och tacka för maten!

Omrking 50% av den honung vi förbrukar i Sverige är importerad. Honung som producerats på andra sidan jorden har bara hjälper växt- och djurriket på plats. Honungen värms ofta upp och transporteras långa sträckor, vilket inte bara förstör nyttiga näringsämnen utan även skapar stora negativa klimatavtryck.

Vår vision är att på sikt kraftigt minska importen och sprida kunskap om svensk honung och biodling. Vi är taggade och redo att göra jobbet! Vi hoppas att du vill stötta eller hänga med oss på den här resan och göra drömmen till verklighet.

När du köper en burk honung från Melevo gör du en viktig och medveten insats för miljön genom minskade utsläpp och transporter. Du är med och bidrar till en ökad skörd av frukt, bär och grönsaker och en mångfald av vilda- och kulturväxter. I gengäld får du ren kärlek från naturen och du stöttar ett företag du kan lita på!

EN NATURLIG SMAKSÄTTARE

I tusentals år har honung använts för att lindra sjukdomar och krämpor. Egyptierna smorde honung på sår för att de skulle vätska mindre och läka snabbare. Mordern forskning visar att bakterierna i binas magar på ett revolutionerande sätt kan komma att ersätta antibiotika på olika områden, både in- och utvärtes. Vi har en tro om att ju mer naturlig och ren en produkt är, desto bättre än den för oss. Honung och vax har så många olika goda egenskaper som vi i Sverige borde uppmärksamma och använda mer tycker vi. Det är en av anledningarna till att vi tillsammans med våra bin, arbetar hårt för att kunna tillgodose detta till dig. En ren produkt direkt från naturen helt enkelt, inga konstigheter.